Μαθήματα

Καλή σχολική χρονιά!33η εβδομάδα 22/5/17 - 26/5/17

Τετάρτη, 24 - 5 - 2017
  Γλώσσα: 
  17.2.  Τι βλέπουμε από το διάστημα
  • Εργασίες 2, 3 και 8, σελ. 62 και 69, τετράδιο εργασιών (κάναμε στο σχολείο την εργασία 1)
  Ιστορία:
  7.37. Η βυζαντινή Κύπρος
  • Το μάθημα στις σελίδες 115 - 116
  • Εργασίες δεν θα έχετε
  Γεωγραφία: 
   3.39. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα
  • Το μάθημα στις σελίδες 127 - 129
  • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Στερεάς Ελλάδας 
  • Εργασία 1, σελ. 55, τετράδιο εργασιών
  Φυσική: 
  9.2. Οι δυνάμεις
  • Το μάθημα στις σελίδες 164 - 166 
  • Εργασίες δεν θα έχετε
  Τρίτη, 23 - 5 - 2017

   Εκλογές Συλλόγων δασκάλων


   Δευτέρα, 22 - 5 - 2017
    Γλώσσα: 
    17.2.  Τι βλέπουμε από το διάστημα
    • Ανάγνωση το κείμενο στις σελ. 79-80, βιβλίο
    • Ορθογραφία τις λέξεις στο πορτοκαλί πλαίσιο στο τέλος της σελίδας 81: ΄΄ μέγεθος ... διευθυντής΄΄
    • Πολύ καλά τη γραμματική:΄΄ τον ρόλο του οριστικού άρθρου στις προτάσεις και μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο, σελ. 80-82΄΄
    Μαθηματικά:
    8.46. Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα
    • Εργασία γ, σελ. 7, τετράδιο εργασιών
    Φυσική: 
    9.1. Η ταχύτητα
    • Το μάθημα στις σελίδες 162 - 163 
    • Τις εργασίες τις κάναμε στο σχολείο
    Ιστορία:
    6. Επανάληψη
    • Γράψαμε επαναληπτικό

    Καλή εβδομάδα!


    32η εβδομάδα 15/5/17 - 19/5/17

    Παρασκευή, 19 - 5 - 2017
     Μαθηματικά:
     7. Επαναληπτικό 7
     • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της ενότητας
     Γεωγραφία: 
      3.38. Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας
     • Το μάθημα στις σελίδες 124 - 126
     • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Θεσσαλίας
     • Εργασίες 1 και 2, σελ. 54, τετράδιο εργασιών
     Φυσική: 
     9.1. Η ταχύτητα
     • Το μάθημα στις σελίδες 162 - 163 
     • Τις εργασίες τις κάναμε στο σχολείο
     Θρησκευτικά: 
     3η θεματική ενότητα
     • Ασχοληθήκαμε με θέματα της 3ης θεματικής ενότητας 

     Καλό Σαββατοκύριακο!     Καστοριά


     Πέμπτη, 18 - 5 - 2017
      Γλώσσα: 
      17.2.  Τι βλέπουμε από το διάστημα
      • Ανάγνωση το κείμενο στις σελ. 79-80, βιβλίο
      • Ορθογραφία τις λέξεις στο πορτοκαλί πλαίσιο στο τέλος της σελίδας 81: ΄΄ μέγεθος ... διευθυντής΄΄
      • Πολύ καλά τη γραμματική:΄΄ τον ρόλο του οριστικού άρθρου στις προτάσεις και μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο, σελ. 80-82΄΄
      Μαθηματικά:
      7. Επαναληπτικό 7
      • Να συμπληρώσετε την επαναληπτική φωτοτυπία
      Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
      3. Επανάληψη: ΄΄Τι έμαθα ως τώρα΄΄
      • Γράψαμε επαναληπτικό      Τετάρτη, 17 - 5 - 2017
       Γλώσσα: 
       17.1.  Ο άνθρωπος στο διάστημα
       • Εργασίες 4 και 7, σελ. 64 και 67, τετράδιο εργασιών
       Ιστορία:
       6. Επανάληψη
       • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη, τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό, κεφ. 33-36, σελ. 101-113
       Γεωγραφία: 
        3.37. Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα
       • Το μάθημα στις σελίδες 121 - 123
       • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Ηπείρου 
       • Εργασία 1, σελ. 53, τετράδιο εργασιών
       Φυσική: 
       8. Επανάληψη
       • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της ενότητας
       Τρίτη, 16 - 5 - 2017
        Γλώσσα: 
        17.1.  Ο άνθρωπος στο διάστημα
        • Ανάγνωση το κείμενο στη σελ. 76, βιβλίο
        • Ορθογραφία τις 2 σειρές προς το τέλος της σελίδας 76:     ΄΄ Ο Θεόδωρος Γιουρτσίχιν ... συμπατριώτες του΄΄
        • Πολύ καλά τη γραμματική:΄΄ Ονοματικές - ρηματικές προτάσεις, σελ. 78΄΄
        Μαθηματικά:
        7. Επαναληπτικό 7
        • Εργασίες β και γ, σελ. 42, τετράδιο εργασιών        Δευτέρα, 15 - 5 - 2017
         Γλώσσα: 
         16.3.  Και τα παιδιά αθλούνται
         • Εργασία 2, σελ. 52 και εργασία 6, σελ. 54, τετράδιο εργασιών
         Μαθηματικά:
         7.44. Καθετότητα, ύψη τριγώνου
         • Εργασίες β και γ, σελ. 38, τετράδιο εργασιών
         Φυσική: 
         8. Επανάληψη
         • Να συμπληρώσετε την επαναληπτική φωτοτυπία
         Ιστορία:
         6. Επανάληψη
         • Να συμπληρώσετε την επαναληπτική φωτοτυπία

         Καλή εβδομάδα!         31η εβδομάδα 8/5/17 - 12/5/17

         Παρασκευή, 12 - 5 - 2017

          Μαθηματικά:
          7.42. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
          • Εργασία α, σελ. 36, τετράδιο εργασιών
          Γεωγραφία: 
           3.36. Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα
          • Το μάθημα στις σελίδες 118 - 120
          • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Μακεδονίας 
          • Εργασίες 2 και 3, σελ. 52, τετράδιο εργασιών
          Φυσική: 
          8. Επανάληψη
          • Ολοκληρώσαμε την ενότητα
          Θρησκευτικά: 
          3η θεματική ενότητα
          • Ασχοληθήκαμε με θέματα της 3ης θεματικής ενότητας 

          Καλό Σαββατοκύριακο!

          Πέμπτη, 11 - 5 - 2017
           Γλώσσα: 
           16.3.  Και τα παιδιά αθλούνται
           • Εργασία 2, σελ. 52 και εργασία 6, σελ. 54, τετράδιο εργασιών
           Μαθηματικά:
           7.42. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
           • Εργασία β, σελ. 34, τετράδιο εργασιών
           Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
           3. Επανάληψη: ΄΄Τι έμαθα ως τώρα΄΄
           • Ολοκληρώσαμε την Γ΄ ενότητα, την άλλη Πέμπτη θα γράψουμε επαναληπτικό (σελ. 61 - 76)
           • Πολύ καλά τα ΄΄Μάθαμε ότι...΄΄
           Τετάρτη, 10 - 5 - 2017


           Εκπαιδευτική εκδρομή στο Φουρνί


           Τρίτη, 9 - 5 - 2017
            Γλώσσα: 
            16.3.  Και τα παιδιά αθλούνται
            • Ανάγνωση το κείμενο στη σελ. 67, βιβλίο
            • Ορθογραφία τη 2η παράγραφο της σελίδας 67:     ΄΄ Βρεθήκαμε ... για την καθεμιά΄΄
            • Πολύ καλά τη γραμματική:΄΄ Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων, σελ. 70-71΄΄
            • Στο μπλε τετράδιο εργασιών της Γλώσσας να σχηματίσετε, μονολεκτικά και περιφραστικά, τα παραθετικά των επιθέτων: σοφός, πλατύς, λίγος (θεωρία για διάβασμα: Γραμματική Ε΄δημοτικού σελ. 107 - 110)
            Μαθηματικά:
            7.41. Είδη γωνιών
            • Εργασίες α και β, σελ. 32, τετράδιο εργασιών
            • Ολοκληρώσαμε το μάθημα, να κάνετε εξάσκηση στη δημιουργία διαφόρων γωνιών (ορθές, οξείες, αμβλείες)
            Δευτέρα, 8 - 5 - 2017
             Γλώσσα: 
             16.2.  Σύγχρονος αθλητισμός 
             • Εργασία 2, σελ. 52, τετράδιο εργασιών (μόνο με το μωβ πλαίσιο)
             Μαθηματικά:
             7.41. Είδη γωνιών
             • Εργασίες α και β, σελ. 32, τετράδιο εργασιών
             Φυσική: 
             8.6. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία
             • Το μάθημα στις σελίδες 158 - 160 
             • Εργασίες 1 και 2, σελ. 160
             Ιστορία:
             6.36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
             • Το μάθημα στις σελίδες 110 - 113 
             • Εργασίες 1 και 3, σελ. 47, τετράδιο εργασιών


             Καλή εβδομάδα!

             30η εβδομάδα 2/5/17 - 5/5/17

             Παρασκευή, 5 - 5 - 2017
              Μαθηματικά:
              6. Επαναληπτικό 6
              • Λύσαμε και εξηγήσαμε το επαναληπτικό
              Γεωγραφία: 
               3.35. Οι νομοί της Ελλάδας
              • Το μάθημα στις σελίδες 115 - 117
              • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Θράκης 
              • Εργασίες 1 και 2, σελ. 50, τετράδιο εργασιών
              Φυσική: 
              8.5. Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας
              • Το μάθημα στις σελίδες 155 - 157 
              • Τις εργασίες τις κάναμε στο σχολείο
              Θρησκευτικά: 
              2η θεματική ενότητα
              • Ασχοληθήκαμε με θέματα της 2ης θεματικής ενότητας 

              Καλό Σαββατοκύριακο!


              Πέμπτη, 4 - 5 - 2017
               Γλώσσα: 
               16.2.  Σύγχρονος αθλητισμός 
               • Εργασία 5, σελ. 54, τετράδιο εργασιών
               Μαθηματικά:
               6. Επαναληπτικό 6
               • Γράψαμε το επαναληπτικό
               Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
               3.4. Η δημοκρατία στην καθημερινή ζωή
               • Το μάθημα στις σελίδες 71 - 74
               • Πολύ καλά το ΄΄Μάθαμε ότι...΄΄


               Τετάρτη, 3 - 5 - 2017
                Γλώσσα: 
                16.2.  Σύγχρονος αθλητισμός 
                • Ανάγνωση το κείμενο στη σελ. 62, βιβλίο
                • Ορθογραφία τις 2 τελευταίες σειρές της σελίδας 63:     ΄΄ Λίγα χρόνια ... αθλητικό μπλοκ΄΄
                • Πολύ καλά τη γραμματική:΄΄ Σύνθετα ρήματα και αύξηση, αυτοπαθείς - οριστικές αντωνυμίες΄΄
                Ιστορία:
                6.35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
                • Το μάθημα στις σελίδες 107 - 109 
                • Εργασίες 1 και 2, σελ. 46, τετράδιο εργασιών
                Γεωγραφία: 
                 3.34. Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
                • Το μάθημα στις σελίδες 112 - 114
                • Να ξέρετε να λέτε και να δείχνετε στον χάρτη τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες της Ελλάδας 
                • Εργασία 1, σελ. 49, τετράδιο εργασιών
                Φυσική: 
                8.4. Απορρόφηση του ήχου
                • Το μάθημα στις σελίδες 153 - 154 
                • Τις εργασίες τις κάναμε στο σχολείο                Τρίτη, 2 - 5 - 2017
                 Γλώσσα: 
                 16.1.  Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
                 • Εργασία 4, σελ. 53, τετράδιο εργασιών
                 Μαθηματικά:
                 6. Επαναληπτικό 6
                 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη, την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό                 29η εβδομάδα 24/4/17 - 28/4/17

                 Παρασκευή, 28 - 4 - 2017
                  Μαθηματικά:
                  6. Επαναληπτικό 6
                  • Να συμπληρώσετε την επαναληπτική φωτοτυπία
                  Γεωγραφία: 
                   3.33. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
                  • Το μάθημα στις σελίδες 109 - 111 
                  • Εργασίες 2 και 3, σελ. 48, τετράδιο εργασιών
                  Φυσική: 
                  8.3. Ανάκλαση του ήχου
                  • Το μάθημα στις σελίδες 150 - 152 
                  • Τις εργασίες τις κάναμε στο σχολείο
                  Θρησκευτικά: 
                  2η θεματική ενότητα
                  • Ασχοληθήκαμε με θέματα της 2ης θεματικής ενότητας 

                  Καλό Τριήμερο!

                  Πέμπτη, 27 - 4 - 2017
                   Γλώσσα: 
                   16.1.  Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
                   • Εργασία 1, σελ. 49-51, τετράδιο εργασιών
                   Μαθηματικά:
                   6. Επαναληπτικό 6
                   • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο εργασιών τις παρακάτω ασκήσεις:
                   • 3/5+2/3=,     2 3/4 - 3/5
                   • Η μητέρα του Κώστα αγόρασε στη λαϊκή αγορά 2 3/5 κιλά μήλα, 1 1/2 κιλά αχλάδια και 15/10 κιλά ακτινίδια. Πόσα κιλά φρούτα αγόρασε συνολικά;
                   Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
                   3.3. Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο
                   • Το μάθημα στις σελίδες 67 - 70
                   • Πολύ καλά όσα υπογραμμίσαμε και το ΄΄Μάθαμε ότι...΄΄
                   • Εργασία σελ. 69-70


                   Τετάρτη, 26 - 4 - 2017
                    Γλώσσα: 
                    16.1.  Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
                    • Ανάγνωση το κείμενο στη σελ. 58, βιβλίο
                    • Ορθογραφία τις 2 σειρές στην προτελευταία παράγραφο της σελίδας 58: ΄΄ Η αφορμή ... ένας ξένος΄΄
                    • Πολύ καλά τη γραμματική:΄΄ Να ξέρετε τα 8 είδη αντωνυμιών και από 2 παραδείγματα για το καθένα΄΄
                    Ιστορία:
                    6.34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει  την πρωτεύουσα 
                    • Το μάθημα στις σελίδες 104 - 106 
                    • Εργασία 4, σελ. 45, τετράδιο εργασιών
                    Γεωγραφία: 
                     3.31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
                    • Όσοι δεν προλάβατε να συμπληρώσετε το 9ο φύλλο αξιολόγησης, σελ. 47, τετράδιο εργασιών
                    Φυσική: 
                    8.2. Διάδοση του ήχου
                    • Το μάθημα στις σελίδες 147 - 149 
                    • Τις εργασίες τις κάναμε στο σχολείο
                    Τρίτη, 25 - 4 - 2017
                     Γλώσσα: 
                     16.1.  Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
                     • Ανάγνωση το κείμενο στη σελ. 58, βιβλίο
                     • Ορθογραφία τις 2 σειρές στην προτελευταία παράγραφο της σελίδας 58: ΄΄ Η αφορμή ... ένας ξένος΄΄
                     • Πολύ καλά τη γραμματική:΄΄ Να ξέρετε τα 8 είδη αντωνυμιών και από 2 παραδείγματα για το καθένα΄΄
                     Μαθηματικά:
                     6. Επαναληπτικό 6
                     • Εργασίες δ και ε, σελ. 30-31, τετράδιο εργασιών

                     Δευτέρα, 24 - 4 - 2017
                      Γλώσσα: 
                      15.2.  Τηλεόραση και διαφήμιση
                      • Μιλήσαμε για τις διακοπές
                      Μαθηματικά:
                      6. Επαναληπτικό 6
                      • Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις στο μπλε τετράδιο εργασιών (τα τελικά κλάσματα να είναι ανάγωγα):
                      • 3/4+2/3,    3/8+2/5+1/4,     4/5-2/6,    1 2/3+3/4
                      Φυσική: 
                      8.1. Πώς παράγεται ο ήχος
                      • Το μάθημα στις σελίδες 144 - 146 
                      • Τις εργασίες τις κάναμε στο σχολείο
                      Ιστορία:
                      6.33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
                      • Το μάθημα στις σελίδες 101 - 103 
                      • Εργασία 5, σελ. 44, τετράδιο εργασιών


                      Καλή εβδομάδα!

                      Δεν υπάρχουν σχόλια:

                      Δημοσίευση σχολίου